Happy Guru Nanak Jayanti –O My Mind Keep the Thoughts of True Lord

O my mind,
keep the thoughts of True Lord
forever inside you and
feel the bliss of peace..
Happy Guru Nanak Jayanti…!!

Happy Guru Nanak Jayanti Message-Happy Guru Nanak Jayanti

Happy Guru Nanak Jayanti Message-Happy Guru Nanak Jayanti