Ek sitem hai jo piyar se mansoob kiya jata hai…

Iss rah ke musafir ko maghloob kiya jata hai …

Do chaar he dunya mei hum jese rahay hon ge …

Huq rah pe jinhein naist-o nabood kiya jata hai …

 

Rehta tha kabhi dil mei Muslim ke Kuda her dam…

Dunya ko mager deen per mehboob kiya jata hai …

Aalamgeer hai Islam or Allah – O Akber …

America ko mager super manzoor kiya jata hai…

 

Wehshat ho bari jiski to maano use dehshatgerd. ..

Muslim ko is ohhde pe kiun mamoor kiya jata hai …

Aalam pe huwa kerti thi Islam ki dehshat …

Ulta mager ab saraa dastoor kiya jata hai …